Stadwijk Bewindvoering

Stadwijk Bewindvoering helpt u met uw financiële administratie als u er zelf tijdelijk of blijvend niet uitkomt.

Misschien bent u door een beperking of ziekte onvoldoende in staat om zelf uw financiën te beheren. Misschien kunt u uw rekeningen niet meer betalen en zijn er schulden ontstaan.
Vaak leidt dit soort situaties tot een gevoel van machteloosheid of uitzichtloosheid. Beschermingsbewind kan dan uitkomst bieden.

Met beschermingsbewind geeft u het beheer over uw financiën uit handen. De professionele bewindvoerder brengt eerst structuur aan in uw financiën, waardoor er inzicht ontstaat. Waar nodig worden verdere stappen gezet om de situatie te stabiliseren. Indien mogelijk is het doel van het bewind altijd uw zelfredzaamheid. Indien dit niet mogelijk is in uw situatie biedt het beschermingsbewind rust en structuur.

Bewindvoering of beschermingsbewind is een juridische maatregel die door de kantonrechter wordt uitgesproken voor personen die het moeilijk vinden om hun eigen financiën te beheren, of die er niet meer toe in staat zijn. De bewindvoerder heeft tot taak het onder bewind gestelde vermogen te administreren, te beheren en te beschermen.

Na de aanmelding neemt Stadwijk Bewindvoering contact met u op voor een intakegesprek. We gaan dan in op uw persoonlijke situatie. Wat is de reden dat u bewind nodig heeft en zijn er schulden? Vervolgens leggen wij uit wat bewindvoering precies inhoudt en beslissen we samen of bewindvoering een oplossing kan zijn voor uw situatie. Zo ja, dan zullen wij samen een plan van aanpak maken. Voor een succesvolle bewindvoering is het van belang dat alle betrokkenen begrijpen wat er van ze wordt verwacht en wat ze van de ander mogen verwachten. Als alle informatie compleet is, stuurt Stadwijk Bewindvoering het verzoekschrift met bijbehorende stukken naar de rechtbank. Hierop volgt meestal een uitnodiging voor een zitting bij de kantonrechter, de termijn hiervoor is 6 tot 8 weken. Stadwijk Bewindvoering gaat natuurlijk met u mee naar de zitting bij de rechtbank. Het bewind vangt aan als Stadwijk Bewindvoering door de rechter als bewindvoerder wordt aangewezen.

De eerste taak van Stadwijk Bewindvoering is overzicht aanbrengen in uw financiën. De volgende fase is stabilisatie. Misschien is inkomensuitbreiding mogelijk, en heeft u recht op toeslagen of bijzondere bijstand. Of is het nodig uw schulden aan te pakken, dan kan Stadwijk Bewindvoering u begeleiden in het minnelijk traject of in de schuldsanering. Het doel is om door de structuur en stabilisatie u zorgen uit handen te nemen en indien mogelijk u in staat te stellen op termijn uw financiën weer in eigen beheer te voeren. De hoofdtaak van Stadwijk Bewindvoering is uiteraard uw financiële administratie op orde brengen en uw inkomen en vermogen te beheren. Ook is Stadwijk Bewindvoering contactpersoon voor instanties.

De bewindvoerder is voor cliënten direct telefonisch bereikbaar op alle werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 op het mobiele nummer, zowel telefonisch als op whatsapp. Buiten deze uren is het mogelijk om een bericht achter te laten waarna altijd binnen 24 uur contact wordt opgenomen. Tevens kan de bewindvoerder altijd schriftelijk en per e-mail benaderd worden. Indien noodzakelijk zal de bewindvoerder een afspraak met u maken voor de bespreking van financiële zaken.

Er bestaan vaste tarieven voor professionele bewindvoerders. Die tarieven worden jaarlijks door het Ministerie van Veiligheid en Justitie vastgesteld en gepubliceerd in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. De bepaling van het tarief hangt af van de aard van de bewindvoering, is er sprake van een problematische schuld, en het aantal personen binnen uw huishouden dat onder bewind wordt gesteld. Indien u de kosten niet zelf kunt betalen is het mogelijk bijzondere bijstand bij de gemeente aan te vragen. Uiteraard doet Stadwijk Bewindvoering deze aanvraag voor u.

Stadwijk Bewindvoering houdt zich naast Beschermingsbewind ook bezig met testamentair bewind en inkomstenbeheer.

U kunt zich hier direct vrijblijvend aanmelden voor meer informatie.

Aanmelden